• Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (stan na 2.04.2023 r.)

  Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej, a także na temat firmy, organizacji lub instytucji, które...

 • Wydłużenie terminu zgłaszania udziału w X edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

  Do 14 kwietnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydłużyło termin zgłaszania udziału w tegorocznej X edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, która odbędzie się w dniach 12-14 maja.   Zachęcamy beneficjentów, którzy zrealizowali lub nadal realizują swoje przedsięwzięcia dzięki środkom unijnym, by w tym czasie...

 • Konkurs REGIOSTARS 2023 dla projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Komisja Europejska rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu promującego interesujące projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, przyczyniające się do poprawy spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.  Projekt można zgłosić w następujących...

 • X edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zapraszają do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). Wydarzenie to pozwala beneficjentom, którzy zrealizowali lub nadal realizują swoje przedsięwzięcia dzięki unijnym środkom, zaprezentować się szerszemu gronu i wypromować swoje...

 • Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (stan na 1.03.2023 r.)

  Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej, a także na temat firmy, organizacji lub instytucji, które...

 • Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich (stan na 1.02.2023 r.)

  Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej, a także na temat firmy, organizacji lub instytucji, które...

 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 następcą PO WER

  Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), przyjęty przez Komisję Europejską 12.12.2022 r., jest kontynuacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Nowy program, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, stanowi kolejny etap w dalszym rozwoju społecznym i...

 • Zatwierdzenie zmienionej wersji PO WER

  Od 8 grudnia 2022 r. obowiązuje nowa wersja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zatwierdzona przez Komisję Europejską. Zmiany wprowadzone w programie stanowią odpowiedź na skutki kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Do najistotniejszych modyfikacji programu mających na celu...

 • Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich (stan na 2.01.2023 r.)

  Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej, a także na temat firmy, organizacji lub instytucji, które...

 • Częściowe zawieszenie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w 2023 roku

  Do 31 grudnia 2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydłużyło termin częściowego zawieszenia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przesunięcie pierwotnego terminu...

Wyświetlanie 11 - 20 z 458 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10