Karta wizualizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 po 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. zmiana zasad oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich